Oct 21, 2011

Kita Pernah Berjumpa (~)


"Tapi, kenapa berjumpa hanya untuk berpisah, kan?"

No comments:

Post a Comment