Aug 22, 2016

Satu Idea Pendek: Penjara Meja

Susun atur meja yang membolehkan pergerakan minda serasi dengan pergerakan fizikal anggota badan.

Tadika, pejabat kerajaan. Apa beza?


1) Susunan petak

2) Susunan dinamik
Kalaulah pelajar-pelajar Seni Bina belum terfikir untuk ubah susun atur pelan sebuah sekolah, siapa lagi?

No comments:

Post a Comment