Nov 6, 2015

Satu Idea Pendek: Ex Nihilo

sekadar gambar hiasan


Ex nihilo. Teori falsafah bahawa satu kuasa mutlak menciptakan dunia dari tanpa apa-apa.

Berlawanan dengan konsep Platonik yang menegakkan bahawa semua ciptaan dunia adalah sebahagian daripada kuasa mutlak, cuma telah dicemari dan direndahtarafkan.

No comments:

Post a Comment